GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM

Theo Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF, 1989), Đa dạng sinh học (ĐDSH) là sự phồn thịnh của sự sống trên trái đất, là hàng triệu loài thực vật, động vật và vi sinh vật, là những gen chứa đựng trong các loài và là những hệ sinh thái vô cùng phức tạp cùng tồn tại trong môi trường. Như vậy, ĐDSH bao gồm 3 cấp độ: đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái.

         Nằm ở vùng Đông Nam châu Á với diện tích khoảng 330.541 km2, cùng với các điều kiện thuận lợi về khí hậu, vị trí địa lý, địa hình đã tạo cho Việt Nam là một trong 16 nước có tính ĐDSH cao trên thế giới. Số loài sinh vật được phát hiện tại Việt Nam chiếm khoảng 10% tổng số loài trên thế giới, trong khi diện tích chỉ khoảng 1% phần diện tích đất liền.ĐDSH có vai trò rất quan trọngđối với việc duy trì các chu trình tự nhiên và cân bằng sinh thái, đó là cơ sở của sự sống còn, thịnh vượng của loài người và sự bền vững của thiên nhiên trên trái đất. Ngoài ra, ĐDSH còn thể hiện rõ vai trò trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, duy trì nguồn gen sinh vật, cung cấp nguồn nguyên vật liệu cho nhiều lĩnh vực khác nhau.

         Nhận thức được vai trò to lớn của ĐDSH, từnhững năm 1960, Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách bảo vệ các khu rừng nguyên sinh bằng phương án thành lập các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu rừng đặc dụng. Hiện nay, Việt Nam đã có 31 vườn quốc gia (tổng diện tích khoảng 10.350,74 km², chiếm 2,93% diện tích lãnh thổ đất liền), 164 khu rừng đặc dụng(tổng diện tích gần 2,2 triệu ha) và dự kiến đến năm 2020 sẽ nâng lên 176 khu (khoảng 2,4 triệu ha).

         Quyết tâm và cam kết bảo tồn ĐDSH của Việt Nam được chú trọng hơn sau khi Việt Nam trở thành thành viên công ước CBD (Công ước Đa dạng sinh học, 1994) và Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES, 1994). Hiện nay, chúng ta đã tham gia 18 công ước, hiệp định, nghị định hoặc thỏa thuận quốc tế có liên quan đến tài nguyên ĐDSH và môi trường. Ngoài ra, Luật Đa dạng sinh học được quốc hội thông qua (ngày 13/11/2008), cùng nhiều Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ trưởng đã được ban hành, đây là những cơ sở pháp lý góp phần bảo tồn và phát triển bền vững ĐDSH tại Việt Nam.

         Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, ĐDSH Việt Nam đang đối mặt với nhiều nguy cơ như gia tăng dân số, nạn phá rừng lấy đất canh tác, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, các loài động thực vật mất nơi sống. Để công tác bảo tồnĐDSH và môi trường tại Việt Nam nói chung, trong đó có vùng Tây Bắc đạt hiệu quả thì việc nghiên cứu các nội dung ĐDSH, về môi trường sống là rất cần thiết và cấp bách hiện nay, làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn ĐDSH , bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

         Bảo tồn ĐDSH là quá trình quản lý các mối tác động qua lại giữa con người với các gen, các loài sinh vật và các hệ sinh thái nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho thế hệ hiện tại và vẫn duy trì tiềm năng của chúng để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của các thế hệ tương lai. Để có thể tiến hành các hoạt động quản lý nhằm bảo tồn ĐDSH, điều cần thiết là phải tìm hiểu những tác động tiêu cực, các nguy cơ mà loài hiện đang đối mặt và từ đó xây dựng các phương pháp quản lý phù hợp nhằm giảm đi các tác động tiêu cực của các nguy cơ đó, đảm bảo sự phát triển bền vững của loài và hệ sinh thái trong tương lai.

Trường Đại học Tây Bắc được thành lập theo Quyết định số 39/2001/QĐ-TTg ngày 23/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ, trong điều 2 của Quyết định thể hiện rõ nhiệm vụ của nhà trường, cụ thể:

  1. Đào tạo nhân lực có trình độ Đại học và Cao đẳng.
  2. Bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức.
  3. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Bắc.

           Như vậy, Trường Đại học Tây Bắc là trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ hàng đầu của vùng Tây Bắc. Nhà trường có đủ năng lực và điều kiện để thành lập Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Môi trường, góp phần vào công tác bảo vệ ĐDSH và môi trường sống của các loài sinh vật tại Việt Nam, đặc biệt đối với vùng Tây Bắc

MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐỐI TƯỢNGHOẠT ĐỘNG

Mục tiêu

         Trở thành đơn vị đầu mối nghiên cứu và thực hiện các hoạt động về bảo tồn ĐDSH, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, tăng cường hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nướcvề nghiên cứu, giáo dục, trao đổi thông tin và các hoạt động khác có liên quan.

Phạm vi đối tượng hoạt động

- Triển khai các nghiên cứu về bảo tồn ĐDSH và bảo vệ môi trường.

- Góp phần đào tạo nguồn nhân lực thông qua các hoạt động nghiên cứu, giáo dục như hội thảo, seminar cùng với các chuyên gia, các nhà quản lý, những người hoạch định chính sách.

- Triển khai các dịch vụ khoa học và công nghệ về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thực hiện phát triển bền vững.

- Tư vấn về các dịch vụ khoa học và công nghệ, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, biện pháp quản lý nguồn tài nguyênĐDSH và bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

- Đánh giá tác động môi trường của các dự án, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiện trạng về ĐDSH, bảo tồn và đề xuất giải pháp xử lý các vấn đề về môi trường.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng

Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học và Môi trường là đơn vị có đầy đủ tính pháp lý để thực hiện việc liên kết trong lĩnh vực bảo tồn ĐDSH và môi trường, nghiên cứu khoa học, gắn với đào tạo và giáo dục môi trường. Trung tâm thực hiện chức năng nghiên cứu và bảo tồn ĐDSH, môi trường, vì vậy sẽ thu hút và tiếp nhận, cũng như thực hiện các đề tài, dự án đầu tư, chương trình nghiên cứu về ĐDSH và môi trường. Ngoài ra, Trung tâm tiến hành liên kết với các đơn vị, cá nhân có liên quan, qua đó nâng cao vị thế và thu nhập cho Trung tâm.

Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, điều tra, đánh giá ĐDSH, nguồn tài nguyên sinh vật trên cạn và nước ngọt nội địa.

 - Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài; chuyển giao khoa học công nghệ; hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước về ĐDSH, bảo tồn loài sinh vật, các vấn đề về môi trường sinh thái, môi trường nhân văn.

-Nghiên cứu sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động của con người đến ĐDSH và môi trường sống các loài sinh vật.Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp góp phần bảo tồn các loài sinh vật bản địa, các loài có giá trị khoa học, giá trị kinh tế, các loài còn thiếu dẫn liệu khoa học.

 - Tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức về ĐDSH và môi trường cho các tổ chức, cá nhân.

 - Hướng dẫn sinh sinh, học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp, luận văn, luận án.

- Tham gia công tác đào tạo, là nơi thực tập, rèn nghề cho sinh viên, học viên cao học và các thành phần khác.

 - Thực hiện các nhiệm vụ do Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc giao.

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Trung tâm Nghiên cứu Đa dạng sinh học & Môi trường

Tầng 5, nhà A, Trường Đại học Tây Bắc 

Tổ 2, p. Quyết Tâm, tp. Sơn La, tỉnh Sơn La